satakunnanvanhustuki

SATAKUNNAN VANHUSTUKI RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Satakunnan Vanhustuki ry on perustettu 1.4.2003. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vanhusten psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.
Yhdistyksen toiminta on vuonna 2017 ollut aktiivista ja toteutunut vapaaehtoistyönä. Satakunnan Vanhus-tuki ry:n hallinnoimana Yksinäisyydestä aitoon kohtaamiseen 2016-2018
projekti jatkoi toimintaa projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin toiminnasta on tehty erillinen toimintakertomus, joka onyhdistyksen toimintakertomuksen jatkona. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 240 jäsentä.
Satakunnan Vanhustuki ry on Vanhustyön Keskusliiton ja Satakunnan Yhteisöt ry:n jäsenjärjestö.
 
 
HALLINTO JA TALOUS
Yhdistyksen puheenjohtajana ja rahastonhoitajana toimi Irma Roininen, toiminnanjohtajana ja sihteerinä Ritva Kangassalo. Hallituksen jäseniä olivat: Ritva -Liisa Mäkilä (1. varapj), Anja Permanto (2.varapj), Marianna Niinivuori, Raija Pakkala, Sonja Pekkarinen, Tuija Ruohonen, Ella Stenfors, Sari Teeri , Säde Tommiska ja Toive Verho.
Satakunnan Vanhustuki ry:n hallinnoiman ja STEA:n rahoittaman Yksinäisyydestä aitoon kohtaamiseen–hankkeen työntekijöinä olivat Outi Penttinen (vastaava projektityöntekijä) ja
Johanna Hemmi (projektityöntekijä).
Yhdistyksen toiminnan tarkastajana toimi Tilintarkastus Paananen Oy ja v.s pankkitoimihenkilö Viena Turja ja kirjanpidon hoiti Tilitoimisto Abacus.
Hallitus kokoontui viisi (5) kertaa (17.1; 28.2;16.5;12.9 ja 27.11.2017). Kokoukset olivat joka kerran
laillisestikokoon kutsuttuja ja päätösvaltaisia. Kokousten pöytäkirjoissa on yhteensä 68 pykälää. Kevätkokous pidettiin 30.3.2017 ja syyskokous 31.10.2017.
Yhdistyksen tuloina olivat jäsenmaksutulot (10€/henkilöjäsen ja 15€/pu
olisojäsenmaksu) ja 3.4 saatu pieni testamenttilahjoitus.
 
 
TOIMINTA
Kesällä yhdistyksen toimisto muutti Satakunnan yhteisökeskuksen mukana Isolinnakatu 16.sta Otavankatu 3:een. Toimisto oli kevätkaudella avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 9.00
-12.00 ja syyskaudella maanantaisin kello 9.00-12.00.
Satakunnan Vanhustuki ry:n järjestämiin tilaisuuksiin osallistui vuonna 2017 yhteensä 2453
kävijää.Lisäksi Ikääntymisestä aitoon kohtaamiseen –hankkeen taloryhmiin osallistui 823 henkilöä ja kotikäyntejä tehtiin 707. Yhteenlaskettu osallistujamäärä Satakunnan Vanhustuki ry:n ja sen hallinnoiman yksinäisyyshankkeen toimintoihin vuonna 2017 oli siten 3983
.
Hyvinvointi -iltapäivätapahtumat toteutettiin keskiviikkoisin kello 13.00-15.00. Aiheita olivat kevätkaudella 2017: Yhdistystoiminnan juhla Liisanpuistossa 21.1, osallistujia 100. Muistisairauksien ennalta ehkäisy ja varhainen tunnistaminen (Maritta Salonoja) 22.2, Asiaa oirehoidosta, saattohoidosta ja Diakonialaitoksen palveluista (Mirja Koivunen) 22.3 , Yksinäisyydestä aitoon kohtaamiseen –projektin väliseminaari 19.4 sekä Kuntoutusta ja kuntoilua kehon ja mielen hyvinvoinniksi (Päivi Saustamo) 17.5. Syyskaudella 2017 aiheina 2olivat: Porin vanhusten asumispalvelut (Heidi Seppälä) 27.9, Pitääkö olla huolissaan? Asiaa mielentervey-destä (Sari Furuholm) 18.10 ja Energiatietoista elämää (Marjo Kekki) 15.11.
Vanhustenviikolla 2.10 Kirsti Santamäki kertoi Winnovan opiskelijoiden haastatteluista :”Karjalan evakoiden kotiutuminen Satakuntaan” ja Johanna Aappola esitteli Winnovan DigiHopi -hanketta. Porin Teljän seurakunnan kanssa järjestettiin vanhustenviikon juhla Teljän kirkolla, osallistujia n.200.
Tasapainoryhmät toteutuivat 13 kertaa 2017 kevätkauden aikana tiistaisin ja kesän aikana maanantaisin yhteisökeskuksen tiloissa (Isolinnankatu 16). Vetäminen tapahtui SAMK:n Soteekin yhteistyönä opiskelijoiden vetäminä. Osallistujia oli keskimäärin kuusi (6) henkilöä/kerta, yhteensä 13 eri osallistujaa. Kesän aikana tuolitasapainoryhmiä toteutettiin projektityöntekijän toimesta.
Uima-allasryhmät järjestettiin Soteekin toimesta 13 kertaa kevätkauden 2017 aikana Tiilimäen kampuksen uima-altaalla keskiviikkoisin.
 
Ystäväpiiritoiminta toteutui Vanhustyön Keskusliiton ystäväpiiri-ryhmäohjaajan koulutuksen saaneiden henkilöiden vetämänä kahtena ryhmänä toinen kevät- ja toinen syyskaudella. Ryhmät toteteutettiin suljettuina ryhminä ja kokoontumiskertoja/ryhmä oli 12. Molemmissa ryhmissä oli kahdeksan (8) osallistujaa.
Näiden lisäksi ystäväpiirin vetäjät järjestivät neljä kertaa kokoontumisen aikaisemmin ystäväpiiriryhmiin osallistuneille. Näissä tapaamisissa osallistujia oli keskimäärin 26 henkilöä/tapaaminen.
Vapaamuotoiset yhdessäoloiltapäivät toteutuivat keskiviikkoisin. Aiheina olivat kevätkaudella: Mennyttä ja tulevaa, Muistellaan ja suunnitellaan yhdessä, Runoillaan ja surffaillaan, Juhlitaa
n naistenpäivää. ja Yhteislaulutilaisuus.
 
Ja syyskaudella:
Tunnemaalaus, Lauletaan yhdessä joululauluja ja Pohditaan tietokoneen iloja ja hyötyjä.
Porin  Teatterissa käytiin katsomassa ”Tuntematon sotilas-”näytelmää 11.2, osallistujia 30.
Retkitoimintana tehtiin kevätkaudella päiväretki Sastamalaan 3
.5.2017. Mukana retkellä oli 47 henkilöä.
Joulujuhla järjestettiin 19.12.2017 Viikkarin Valkamassa. Mukana oli 95 henkilöä.
 
 
YHTEISTYÖ
Satakunnan Vanhustuki ry teki kiinteää yhteistyötä Porin perusturvan vanhuspalveluiden kanssa. Satakunnan Vanhustuki ry:n puheenjohtaja Irma Roininen toimi Porin Vanhusneuvoston puheen
johtajana ja Satakunnan Vanhusneuvoston varapuheenjohtajana. Lisäksi hän oli Pritztech
: ”Hyväksi hankkeen” ja Winnovan DigiHop -hankkeen ohjausryhmissä sekä Satakuntaliiton Suomi 100-ohjausryhmässä.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Ritva Kangassalo oli asiantuntijajäsenenä Satakunnan  Vanhusneuvostossa edustaen Satakunnan Vanhustuki -yhdistystä. Hallituksen jäsen Sari Teeri oli SAMK:n edustajana vanhusneuvostossa.
Ritva Kangassalo ja Irma Roininen olivat Satakunnan Yhteisöt ry:n hallituksessa varsinaisina jäseninä ja Ritva-Liisa Mäkilä varajäsenenä. Ritva oli yhteisökeskuksen hallintotyöryhmässä ja Irma Me -talon ohjausryhmässä sekä Jytry:ssä (Satakuntalaisten yhdistysten yhteistyöryhmä)
Ritva Kangassalo ja Irma Roininen olivat Satasoten Ikääntyneiden palveluiden ja kaikenikäisten
omaishoidon valmistelutyöryhmissä.
 
3
OPISKELIJAYHTEISTYÖ
Vuoden 2017 aikana yhteistyötä SAMK:n Soteekin kanssa jatkettiin tasapaino -ja uima-allasryhminä.
Syyskaudella 2017 aloitettiin kuntosaliryhmä. Satakunnan Vanhustuki ry:llä on myös sopimus Oljenkorsi –palvelusta Soteekin kanssa, joka oikeuttaa yhdistyksen jäsenen saamaan
edullisemmin palveluita.
Winnovan opiskelijat järjestivät yhteistyönä yhdistyksen kanssa 20.11.2017 ja 27.11.2017 virkistysiltapäivät, joihin osallistui yhteensä 58 ikäihmistä.
 
 
TIEDOSTUS JA VAIKUTUSTOIMINTA
Sisäinen ja ulkoinen tiedotus hoidettiin tiedotussuunnitelman mukaisesti.
 
Sisäinentiedotus: Hallituksen kokoukset, henkilöstön yhteisiä säännölliset palaverit ja ohjausryhmän kokoukset. Satakunnan Vanhustuki ry:n jäsenet saivat vuoden 2017 aikana kaksi jäsenkirjettä (tammikuu ja elokuu), joissa tiedotettiin toiminnasta ja yhdistyksen kokouksista. Jäsenkirjeissä tiedotettiin myös yhdistyksen hallinnoiman projektin toiminnasta.
Ulkoinen tiedotus: Toiminnasta tiedotettiin suullisesti ja esitteitä jakamalla eri tilaisuuksien yhteydessä.
SatakunnanKansan ”Menot”–palstalla on tiedotettu tilaisuuksista. Erilaisissa tilaisuuksissa olemme olleet esittelemässä toimintaamme. Yhdistykselle perustettiin maaliskuussa 2017 oman
www.sivut , joihin on linkki myös yhteisökeskuksen sivuilta (www.satakunnanvanhustuki.fi). Face-book –sivut perustettiin joulukuussa2017.
Satakunnan Vanhustuki ry:n toiminnasta tiedotettiin osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja vierailemalla eläkeläisjärjestöissä ja –kerhoissa sekä kouluissa vanhustyön opiskelijoille.
 
Liite
1
YHTEENVETO TOIMINTAVUODESTA 2017
Satakunnan Vanhustuki ry:n toiminta vuonna 2017 toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti ja paljon laajemminkin, sillä suunnitelman lisäksi järjestettiin monia muita tapahtumia yhdistyksen toimintana sekä oltiin mukana erilaisissa yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa. Maaliskuussa 2016 käynnistynyt STEA:n rahoittama 3-vuotinen projekti ”Yksinäisyydestä aitoon kohtaamiseen” eteni vuonna 2017 projektisuunnotelman mukaisesti.