satakunnanvanhustuki

Satakunnan Vanhustuki ry perustettiin 10.4.2003.

Sitä edelsi Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima ESR -rahoitteinen hanke: Ikäihmiset voimavarana 2000-2003. Hankkeen tavoitteena oli gerontologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan käynnistäminen Satakuntaan.

Satakunnan Vanhustuki ry on toteuttanut aikaisemmin kaksi RAY:n rahoittamaa hanketta: Turvassa kotona 2004-2006 ja Kunnossa kotona 2007-2009. Näissä projekteissa kokeiltiin ja mallinnettiin ikäihmisten neuvolatoimintaa, jota Porin perusturva jatkoi ja toteuttaa nykyisin laajennettuna. Projektien jälkeen yhdistys on toiminut vapaaehtoisvoimin jarjestämällä yhdistyksen esitteessä mainittua toimintaa.

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

Yhdistys on perustettu 10.4.2003.

Yhdistyksen kotipaikkana on Pori.

 

Toiminnan tarkoituksena on vanhusten

psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen sekä arvokkaan vanhenemisen turvaaminen.

 

                                         * * *    

     Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 

• Toimii asiantuntijana vanhuuteen ja

         vanhenemiseen liittyvissä asioissa.

• Auttaa ja neuvoo terveyden- ja sairaanhoitoon,

         asumiseen ym. arkielämään liittyvissä asioissa.

   • Järjestää ikäihmisille luentoja, keskustelu-, liikunta-

         ym. ryhmätoimintaa sekä retkiä ja teatterikäyntejä.

• Toimii yhteistyössä sekä julkisen että yksityisen

         vanhustenhuollon ja terveydenhuollon kanssa.

• Vaikuttaa aloittein, esityksin ja lausunnoin vanhuksia

         ja vanhuspalveluita koskevaan päätöksentekoon.

       Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö,

       joka toimii yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja tarkoitus-

       perien mukaisesti.

       Toimistomme Satakunnan Yhteisökeskuksessa on

       avoinna ma-ke klo 9-11.

       Yhdistyksellä on edustus Porin ja Satakuntaliiton

     vanhusneuvostoissa.

       Yhdistys on Vanhustyön Keskusliiton jäsenjärjestö.    

                                               * * *                                

     Yhdistyksen jäsenmaksu on kymmenen (10) euroa/v.

       Se sisältää kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsen-

       tiedotteen ja jäsenalennuksia maksullisiin tapahtumiin.

           ” Toivoisin olevani omenapuu, jonka juurella

             voisit istua ilman huolia onnellisena

             ja uusia voimia saamassa,

           kun huolten painamana olet.”

                                                               - Marleena Ansio -